[1]
Cao, T.T., Nguyễn, V.T. và Trần, Q.M. 2023. Đánh giá tác dụng điều trị đau cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang kết hợp siêu âm . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 51, 4 (tháng 7 2023), 21-26. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.226.