[1]
Lường, A.T. và Đoàn, Q.H. 2023. Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và hiệu quả giải pháp can thiệp năm 2022 . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 51, 4 (tháng 7 2023), 27-34. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.227.