[1]
Tăng, H.C. và Đoàn, Q.H. 2023. Đánh giá cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 51, 4 (tháng 7 2023), 41-47. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.229.