[1]
Nguyễn, M.H., Trần, T.T.V., Phan, V.L., Đỗ, M.S. và Lê, N.H. 2023. Đánh giá kết quả hỗ trợ điều trị bệnh Gút của bài thuốc “Chỉ thống như thần thang”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 49, 2 (tháng 5 2023), 14-20. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.23.