[1]
Nguyễn, T.D., Nguyễn, T.T.H., Vũ, N. và Nguyễn, H.N. 2023. Nghiên cứu tác dụng chống loét dạ dày của Cốm tan Sài hồ sơ can trên thực nghiệm . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 51, 4 (tháng 7 2023), 54-58. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.231.