[1]
Cao, H.H., Đỗ, Q.H. và Trần, Đức H. 2023. Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang Trung hòa vị . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 51, 4 (tháng 7 2023), 66-74. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.233.