[1]
Nguyễn, X.T., Vũ, Đức L., Lê, H.D. và Nguyễn, T.V.A. 2023. Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cây Thài lài trắng (Commelina diffusa Burm.f.). Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 49, 2 (tháng 5 2023), 21-28. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.24.