[1]
Nguyễn, V.D., Lê, T.K.D. và Nguyễn, V.T. 2023. Đánh giá tác dụng phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 53, 6 (tháng 10 2023), 1-8. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.249.