[1]
Trần, T.M.T. và Hoàng, T.H. 2023. Nhu cầu sử dụng các phương pháp Y học cổ truyền trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp tại gia đình của người bệnh ở quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 49, 2 (tháng 5 2023), 29-37. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.25.