[1]
Dương, T.T. và Phạm, Q.B. 2023. Đánh giá tác dụng của xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp hồng ngoại trị liệu điều trị liệt VII ngoại biên . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 53, 6 (tháng 10 2023), 9-14. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.250.