[1]
Nguyễn, Q.K. và Lê, T.K.D. 2023. Đánh giá kết quả của phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị đau thần kinh tọa. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 53, 6 (tháng 10 2023), 15-20. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.251.