[1]
Hồ, C.M., Trần, T.H.N. và Nguyễn, T.A. 2023. Nghiên cứu độc tính cấp và kết quả điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống của cao lỏng TK-VNC kết hợp điện châm. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 53, 6 (tháng 10 2023), 21-25. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.252.