[1]
Lý, V.N., Lê, T.T.N., Đỗ, V.H. và Nguyễn, H.N. 2023. Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận của viên nang Bảo thận khang trên chuột cống trắng . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 53, 6 (tháng 10 2023), 34-40. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.254.