[1]
Chử, L.H., Nguyễn, T.K.N., Vũ, T.T.H., Trần, T.K.T. và Phạm, Q.S. 2023. Đánh giá tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch của viên nang Linh Lộc Sơn trên người bệnh đái tháo đường cao tuổi. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 53, 6 (tháng 10 2023), 53-57. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.257.