[1]
Lê, T.L. và Nguyễn, T.C. 2023. Tác dụng chống viêm, giảm đau của Hoàng bá nam trên thực nghiệm. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 53, 6 (tháng 10 2023), 58-65. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.258.