[1]
Phạm, T.T., Nguyễn, T.V.A., Tô, L.H. và Phạm, Q.S. 2023. Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang cứng dạ dày Tuệ Tĩnh trên mô hình thực nghiệm. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 53, 6 (tháng 10 2023), 26-33. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.261.