[1]
Phan, T.T.H., Trần, T.H.N. và Trần, M. Đức 2023. Khảo sát tình hình thoái hóa cột sống tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An và kết quả điều trị bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng . Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 49, 2 (tháng 5 2023), 50-56. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.28.