[1]
Phạm, V.H. , Đỗ, T.M.H. và Huỳnh, Q.H. 2023. Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 49, 2 (tháng 5 2023), 57-62. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.29.