[1]
Trần, T.M.T. và Bùi, T.H. 2023. Đánh giá nhu cầu sử dụng phương pháp Y học cổ truyền điều trị Hội chứng dạ dày tá tràng của người dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam. 49, 2 (tháng 5 2023), 63-71. DOI:https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.30.