(1)
Văn, P. T.; Trương, T. N. L. Đánh Giá kết Quả điều trị bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng bằng điện châm kết hợp Viên Nang Độc hoạt Tang Ký Sinh . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 51, 8-13.