(1)
Vi, T. L. H.; Vũ, N. B. L.; Nguyễn, A. M.; Trần, Đức H. Đánh Giá kết Quả điều trị đau thần Kinh hông to Do thoái hóa cột sống thắt lưng của bài thuốc Thái bình HV kết hợp điện châm . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 51, 14-20.