(1)
Cao, T. T.; Nguyễn, V. T. .; Trần, Q. M. Đánh Giá tác dụng điều trị đau cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp Thang kết hợp Siêu âm . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 51, 21-26.