(1)
Lường, A. T.; Đoàn, Q. H. Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại trạm Y Tế Xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Và hiệu Quả giải pháp Can thiệp năm 2022 . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 51, 27-34.