(1)
Tăng, H. C.; Đoàn, Q. H. Đánh Giá Cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 51, 41-47.