(1)
Nam, M.; Đoàn, Q. H. Đánh Giá nguồn lực Và Cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 51, 48-53.