(1)
Nguyễn, X. T.; Vũ, Đức L.; Lê, H. D.; Nguyễn, T. V. A. Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cây Thài lài trắng (Commelina Diffusa Burm.F.). Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 49, 21-28.