(1)
Nguyễn, V. D.; Lê, T. K. D.; Nguyễn, V. T. Đánh Giá tác dụng phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị liệt nửa người Do nhồi máu não Sau Giai đoạn cấp. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 53, 1-8.