(1)
Dương, T. T.; Phạm, Q. B. Đánh Giá tác dụng của Xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp hồng ngoại trị liệu điều trị liệt VII ngoại Biên . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 53, 9-14.