(1)
Hồ, C. M.; Trần, T. H. N.; Nguyễn, T. A. Nghiên cứu độc tính cấp Và kết Quả điều trị đau thắt lưng Do thoái hóa cột sống của Cao lỏng TK-VNC kết hợp điện châm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 53, 21-25.