(1)
Lý, V. N.; Lê, T. T. N.; Đỗ, V. H.; Nguyễn, H. N. Nghiên cứu tác dụng Hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận của Viên Nang Bảo thận Khang Trên chuột cống trắng . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 53, 34-40.