(1)
Chử, L. H.; Nguyễn, T. K. N.; Vũ, T. T. H.; Trần, T. K. T.; Phạm, Q. S. Đánh Giá tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch của Viên Nang Linh Lộc Sơn Trên người bệnh đái tháo đường Cao tuổi. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 53, 53-57.