(1)
Lê, T. L.; Nguyễn, T. C. Tác dụng chống Viêm, giảm đau của Hoàng Bá Nam Trên thực nghiệm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 53, 58-65.