(1)
Phạm, V. H. .; Đỗ, T. M. H.; Huỳnh, Q. H. Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội Trú về chất lượng dịch vụ Y Tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy 2023, 49, 57-62.