1.
Trần TH, Nguyễn TC. Tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động cột sống cổ của phương pháp tác động cột sống kết hợp siêu âm trị liệu trên bệnh nhân đau vùng cổ gáy. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;49(2):1-7. doi:10.60117/vjmap.v49i2.17