1.
Vi TLH, Vũ NBL, Nguyễn AM, Trần Đức H. Đánh giá kết quả điều trị đau thần kinh hông to do thoái hóa cột sống thắt lưng của bài thuốc Thái bình HV kết hợp điện châm . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;51(4):14-20. doi:10.60117/vjmap.v51i4.225