1.
Lường AT, Đoàn QH. Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và hiệu quả giải pháp can thiệp năm 2022 . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;51(4):27-34. doi:10.60117/vjmap.v51i4.227