1.
Tăng HC, Đoàn QH. Đánh giá cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;51(4):41-47. doi:10.60117/vjmap.v51i4.229