1.
Lê Đắc Q, Vũ N. Đánh giá kết quả phương pháp siêu âm trị liệu kết hợp điện châm và xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh tọa . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;51(4):59-65. doi:10.60117/vjmap.v51i4.232