1.
Dương TT, Phạm QB. Đánh giá tác dụng của xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp hồng ngoại trị liệu điều trị liệt VII ngoại biên . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;53(6):9-14. doi:10.60117/vjmap.v53i6.250