1.
Hồ CM, Trần THN, Nguyễn TA. Nghiên cứu độc tính cấp và kết quả điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống của cao lỏng TK-VNC kết hợp điện châm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;53(6):21-25. doi:10.60117/vjmap.v53i6.252