1.
Phan TTH, Trần THN, Trần M Đức. Khảo sát tình hình thoái hóa cột sống tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An và kết quả điều trị bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;49(2):50-56. doi:10.60117/vjmap.v49i2.28