1.
Phạm VH, Đỗ TMH, Huỳnh QH. Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;49(2):57-62. doi:10.60117/vjmap.v49i2.29