1.
Trần TMT, Bùi TH. Đánh giá nhu cầu sử dụng phương pháp Y học cổ truyền điều trị Hội chứng dạ dày tá tràng của người dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy. 2023;49(2):63-71. doi:10.60117/vjmap.v49i2.30