Cao, T. T., Nguyễn, V. T. ., & Trần, Q. M. (2023). Đánh giá tác dụng điều trị đau cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang kết hợp siêu âm . Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), 21-26. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.226