Lường, A. T., & Đoàn, Q. H. (2023). Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và hiệu quả giải pháp can thiệp năm 2022 . Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), 27-34. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.227