Tăng, H. C., & Đoàn, Q. H. (2023). Đánh giá cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An . Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), 41-47. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.229