Nguyễn, M. H., Trần, T. T. V., Phan, V. L., Đỗ, M. S., & Lê, N. H. (2023). Đánh giá kết quả hỗ trợ điều trị bệnh Gút của bài thuốc “Chỉ thống như thần thang”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), 14-20. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.23