Nguyễn, T. D., Nguyễn, T. T. H., Vũ, N., & Nguyễn, H. N. (2023). Nghiên cứu tác dụng chống loét dạ dày của Cốm tan Sài hồ sơ can trên thực nghiệm . Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), 54-58. https://doi.org/10.60117/vjmap.v51i4.231