Nguyễn, X. T., Vũ, Đức L., Lê, H. D., & Nguyễn, T. V. A. (2023). Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cây Thài lài trắng (Commelina diffusa Burm.f.). Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), 21-28. https://doi.org/10.60117/vjmap.v49i2.24