Nguyễn, V. D., Lê, T. K. D., & Nguyễn, V. T. (2023). Đánh giá tác dụng phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), 1-8. https://doi.org/10.60117/vjmap.v53i6.249